Onze school

Wat kan je waar vinden?

Op zoek naar specifieke informatie? Klik op de icoontjes hieronder om naar de juiste pagina te gaan

Icon

Studieaanbod

Het volledige studie-aanbod van onze school (van het 1ste t.e.m. het 6de jaar, OV4 en het 7de jaar)

Icon

Lesuren

Een overzicht van onze lesuren en pauzes.

Icon

Praktische informatie

Kostenraming per jaar, warme maaltijden op school, broodjes, OLC enz...

Icon

Onze gebouwen

Onze campus bestaat uit verschillende gebouwen... Vind hier je weg

Icon

Schoolreglement

Raadpleeg het schoolreglement. Je kan het bestand ook downloaden.

Icon

Wie is wie?

Directie, opvoeders, leerlingenbegeleiding enz...

We pakken er graag mee uit...

Onze school wil kinderen begeleiden in leerprocessen die leiden naar de totale ontwikkeling van jongeren tot vrije, mondige en kritische volwassenen. Ontzettend belangrijk voor ons is het besef dat elk kind uniek is en recht heeft op degelijk efficient onderwijs. Onderwijs dat bovendien optimale kansen creeert om zich maximaal te ontplooien. Daarom bieden wij, als enige school in Vlaams-Brabant, in de eerste en de tweede graad methode onderwijs aan naast traditioneel onderwijs. Om elk misverstand uit de weg te ruimen: traditionele klassen en methodeklassen behandelen dezelfde leerstof en moeten dezelfde eindtermen realiseren. Beide hebben ook toetsen, taken en examens, maar de manier waarop er les gegeven wordt, is verschillend. Met deze gedifferentieerde aanpak proberen wij nog beter in te spelen op de verschillen in persoonlijkheid van onze leerlingen.
Vanaf de eerste dag dat een leerling op De Ring aankomt, begint de begeleiding naar en de voorbereiding op het hoger onderwijs. Deze doorstroming is immers het doel van het algemeen secundair onderwijs dat wij van het 1ste tot en met het 6de jaar aanbieden. Het klaarstomen voor opleidingen die perfect aan de individuele noden van elke leerling zullen voldoen, rekenen wij tot onze hoofdopdracht.

Op deze site vind je - naast informatie over de studierichtingen die wij aanbieden - informatie over de dagdagelijkse praktische organisatie van onze school. Hopelijk kan je door deze informatie voor jezelf al een beeld schetsen over hoe onze school in elkaar zit. Als deze site je nieuwsgierig gemaakt heeft naar hoe het er in de praktijk aan toe gaat, ben je van harte welkom om in de school zelf met ons pedagogisch project kennis te maken. Want een school kies je ook (en misschien zelfs vooral) subjectief: je goed voelen in een school en weten dat je meetelt is even belangrijk als je recht op kwaliteitsvol onderwijs.

Catherine Vanaise (directeur)


Leerling gericht onderwijs

Een erg actieve leerlingenraad maakt wezenlijk deel uit van onze school. De leerlingen leren er overleggen, vergaderen en deelnemen aan het beleid. Zij kunnen zich engageren voor allerlei initiatieven; zo organiseert de leerlingenraad de meest uiteenlopende activiteiten en acties zoals de eindejaarsbals, de Chrysostomosfuiven, een grote leerlingenenquete en een 24-uren-lesmarathon, die duizenden euro voor het goede doel opbrengt. Elk jaar komen er nieuwe initiatieven bij. Valentijn, Pasen of Sinterklaas gaan niet onopgemerkt voorbij. Een jaarboek voor de leerlingen die afstuderen, is ook stilaan een traditie geworden.

Participatie, betrokkenheid en zin voor verantwoordelijkheid worden daarbij gestimuleerd. Een ware leerschool voor democratie! Onze leerkrachten en opvoeders zijn in de eerste plaats begeleiders en coaches van de leerlingen. De sfeer in een klas, de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten is ontzettend belangrijk.


Dynamisch kwalitatief onderwijs

Wij bieden onze leerlingen een brede, harmonische vorming aan. Vandaar dan ook dat wij zoveel mogelijk proberen te werken met vakoverschrijdende projecten rond allerlei thema's zoals vorming in burgerzin, milieueducatie, sociale vaardigheden of gezondheidsopvoeding. Probleemoplossend denken, kritische zin en mondigheid worden daarbij aangemoedigd.

Per leerjaar richten wij een boeiende Geintegreerde Werkperiode buiten de school in. Geintegreerde Werkperiodes confronteren onze leerlingen op een aanschouwelijke manier met hun leerstof. Talrijke vakken en vaardigheden worden een week lang gecombineerd en getoetst aan de werkelijkheid in een schoolvreemde omgeving. Zo gaan de derdes naar Eindhoven en de vierdes naar Parijs.

Bovendien verleiden we onze leerlingen met een verfrissend aanbod van educatieve daguitstappen. Tijdens de vakantie bestaat de mogelijkheid om naar een bestemming naar keuze te reizen. Deze reis moeten de leerlingen dan ook zelf organiseren.


De ontwikkeling van de volledige persoonlijkheid

Ieder jaar opnieuw steken onze leerlingen onder begeleiding van een groep enthousiaste leerkrachten een spetterende Talentenjacht in elkaar. Eerst schrijven onze acteurs een stuk, want het uitgangspunt van Talentenjacht is dat alle aspecten van de opvoering door de leerlingen zelf bedacht en uitgewerkt zijn. Daarna wordt er maandenlang gerepeteerd en geregisseerd. Tegelijkertijd knutselt de crew naarstig aan het decor. Een op alle vlakken leerrijke en onvervangbare ervaring.

Daarnaast kunnen tal van leerlingen hun talenten botvieren op RingRock of meedoen aan een van onze wedstrijden zoals daar zijn een Schrijfwedstrijd en een Wedstrijd voor Beeldende Kunst.

Elk jaar nemen we ook met succes deel aan internationale wedstrijden zoals de M.M.M. (Mathematical Modelling Competition Maastricht), de Vlaamse wiskunde-olympiade of de Vlaamse Programmeerwedstrijd