Studieaanbod derde graad (2021-2022)

5e jaar
Richting
Latijn m.o.
Wetenschappen m.o.
Economie m.o.
Moderne Talen
Humane Wetenschappen m.o.
Vakken
Talen
Wetensch.
Wisk.
STEM
Wisk.
Talen
Wisk.
Wetensch.* Wetensch.
Talen
Wisk.
Art. Vorming
LBV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 5 3 3 3 3 5 3 3 5 4 3 3
Engels 4 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2
Wiskunde 3 5 8 7 8 3 8 5 5 3 5 3
Fysica   2 1 2 2   1 2 2      
Biologie   1 1 2 2   1 1 1      
Chemie   2 1 2 2   1 2 2      
Natuurwetenschappen 2         2       2 2 2
Latijn 4 4 4                  
Duits/Spaans 2         2     2 2    
Economie           4 4 4        
G.W. *                   4 4 4
C.W. *                   3 3 3
Ondernemersschap           1 1 1        
Filosofie 1 1 1               2 2
Artistieke vorming                       2
STEM practica       2                
Toegepaste informatica         1              
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
  • C.W. = Cultuurwetenschappen
  • G.W. = Gedragswetenschappen
  • Economie Wetenschappen is een unieke studierichting in Leuven

 

6e jaar
Richting
Latijn m.o.
Wetenschappen m.o.
Economie m.o.
Moderne Talen
Humane Wetenschappen m.o.
Vakken
Talen
Wetensch.
Wisk.
STEM
Wisk.
Talen
Wisk.
Wetensch. Wetensch.
Talen
Wisk.
Art. Vorming
LBV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Frans 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3
Engels 4 2 2 2 2 4 2 2 4 3 3 2
Wiskunde 4 5 8 7 8 4 8 5 5 4 5 4
Fysica   2 1 2 2   1 2 2      
Biologie   2 1 2 2   1 2 2      
Chemie   2 1 2 2   1 2 2      
Natuurwetenschappen 2         2       2 2 2
Latijn 4 4 4                  
Duits/Spaans 2         2     2 2    
Economie           4 4 4        
G.W.                   3 3 3
C.W.                   4 4 4
Ondernemersschap           1 1 1        
Artistieke vorming                       2
STEM       2                
Seminarie* 1 1 1   1           1 1
TOTAAL 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
  • Seminarie: wekelijks 1 uur. Keuze tussen academisch Engels, filosofie, informatica en internationalisering


1e graad

 


2e graad

 


3e graad


7e jaar

Aanvullend voorbereidend jaar op hogere studies


OV4

Type 9 onderwijs in de Ring Leuven

Icon
360° of De Ring

Leer hier over de verschillen tussen de onderwijsvormen