Studieaanbod eerste graad (2022-2023)

1ste graad De Ring
Vakken
1e jaar
2e jaar
Godsdienst - zedenleer 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 1 2
Aardrijkskunde 2 1
Nederlands 4 5*
Frans 3,5** 3
Engels 2 2
Wiskunde 4,5** 4
Natuurwetenschappen 2 1
Beeld en muziek 2  
Techniek 2 2
Economie   1
Burgerschap in projectvorm in projectvorm
Titularisuur 1  
Uitbreidingsuren   2
OPTIES: keuze uit 4

Latijn
Kunst & Cultuur
Move & Mind
STEM
CLIL

5
Basisopties

 

Klassieke talen
STEM-wetenschappen
Maatschappij en Welzijn
Moderne talen en wetenschappen

TOTAAL 32 32

* eindtermen burgerschap worden geïntegreerd

** de ene week hebben de leerlingen een extra uur Frans, de andere week een uur wiskunde

Differentiatie = artistieke vorming of sport of CLIL of economie of verplichte remediering

 

1ste graad 360° onderwijs
Vakken
1e jaar
2e jaar
Godsdienst - zedenleer 2 2
LO 2 2
Geschiedenis 1 2
Aardrijkskunde 2 1
Nederlands 4 5*
Frans 4 3
Engels 2 2
Wiskunde 5 4
Natuurwetenschappen 1 2
Beeld en muziek 2  
Techniek 2 2
Economie   1
Groepsvergadering Nederlands 1*  
Planning 1  
Differentiatie   2
OPTIES: keuze uit 4

Latijn
Artistieke Vorming
Sport
STEM
CLIL

5
Basisopties

 

Klassieke talen
STEM-wetenschappen
Maatschappij en Welzijn
Moderne talen en wetenschappen
TOTAAL 33 33

* inclusief actua, planning en burgerschap

Differentiatie = artistieke vorming of sport of CLIL of economie of verplichte remediering


1e graad

 


2e graad

 


3e graad


7e jaar

Aanvullend voorbereidend jaar op hogere studies


OV4

Type 9 onderwijs in de Ring Leuven

Icon
360° of De Ring

Leer hier over de verschillen tussen de onderwijsvormen